آموزش مفهوم قبل و بعد

کودکان پیش دبستانی در 13 شهریور 1400 با استفاده از کارت های آموزشی و بازی مفهوم قبل و بعد را با اشکال و تمرین های کتاب خود آموختند.
حیوانات کوچولو در صف ایستاده اند تا به نوبت سرسره بازی کنند. کودکان با حرکت این اشکال دست ساز به نمایش و بازی پرداختند و با مفاهیم :بعد ، قبل ، عقب ، جلو ،پشت سر و…آشنا شوند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20