آموزش چراغ راهنما

مورخه 16 آبان ماه 1402 با پوشيدن كاور چراغ راهنما و انجام نمايش خلاق به منظور درك مفهوم ترافيك در كلاس سركار خانم حسين زاده انجام شد.سپس با عبور از خيابان به شكل نمادين مفهوم سه رنگ چراغ راهنما را ياد گرفتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20