آموزش چوب خط

کودکان پیش دبستانی در روز 3 شهریور 1400در کلاس های ایام تابستان با استفاده از نی نوش و قیچی علاوه برتقویت قوه خلاقیت و شمارش اعداد ، آموزش چوب خط را آموختند و با شکل سازی با آنها در سایز های مختلف اشکال مختلفی ساختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20