زنگ زبان آموزي تدريس صداي س كلاس خانم حسين زاده

در روز شنبه 27 آبان ماه ۱۴۰۲ تدريس خلاقانه درس زبان آموزي صداي (س) در كلاس سركار خانم حسين زاده با استفاده از اشياء و تصاويري كه صداي اول آن (س) مي باشد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20