عضویت در کتابخانه و امانت داری

کودکان پیش دبستانی در 27 بهمن ماه 1399 در کتابخانه مرکز عضو شدند . آنها با عضویت در این کتابخانه کوچک می توانند کتابی را به سلیقه خود انتخاب کرده و بعد از ثبت در کارت عضویت به مدت یک هفته در منزل نگهداری کنند .هدف از این طرح آموزش امانت داری به نوگلان از مجموعه کتاب آداب ادب است .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20