تدریس خلاق راهبردی جهت پرورش دانش آموختگان خلاق

منابع انسانی ما محدودتر از منابع غنی طبیعی آن نیست. در عین حال همانطور که منابع طبیعی اندازه معینی دارد و باید با برنامه ریزیهای دقیق علمی مورد بهره برداری قرار گیرد. منابع انسانی نیز نامحدود نیست و در بهره گیری کارآمد از آنها باید کمال مراقبت به عمل آید.

برای مطالعه این مقاله و آشنایی بیشتر لطفا روی کلیک زیر نمایید.

مقاله تبار

این مقاله توسط مدیریت پیش دبستانی  دکتر آل عباس درسایت قرار داده شده و مورد تایید مشاور پیش دبستانی سرکار خانم علمی می باشد.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20