آموزشی

افتتحاح كتابخانه كلاسي، كلاس خانم علمي

آموزشی

افتتحاح كتابخانه كلاسي، كلاس خانم علمي

امروز 6 آذر ماه 1402 در كلاس سركارخانم علمي نوگلان با اهداي كتاب به كتابخانه كلاسي ، افتتاح كتابخانه را جشن گرفتند. در پايان با […]

برگزاري كارگاه هنر آموزي

آموزشی

برگزاري كارگاه هنر آموزي

مورخه 5 آذر ماه 1402، در كلاس خانم علمي نوگلان به شكل عيني با سه رنگ اصلي آشنا شدند. سپس با تركيب سه رنگ اصلي […]

زنگ رياضي (مفاهيم سبك و سنگين )

آموزشی

زنگ رياضي (مفاهيم سبك و سنگين )

روز چهارشنبه “مورخه 1 آذر ماه 1402” در كلاس سركار خانم بادان فيروز با درست كردن ترازو نوگلان با مفهوم سبك و سنگين آشنا شدند […]

زنگ ورزش و نشاط |(برگزاري مسابقه پرتاپ توپ و هدف گيري)

آموزشی

زنگ ورزش و نشاط |(برگزاري مسابقه پرتاپ توپ و هدف گيري)

در تاريخ چهارشنبه 1 آذر ماه 1402 ،در ساعت ورزش سركار خانم شاهنگي ،نوگلان با انجام بازي هدف گيري توپ در دروازه چسبي فضاي شادي […]

زنگ علوم (آموزش كره زمين)

آموزشی

زنگ علوم (آموزش كره زمين)

مورخه 4 آذر ماه 1402 در كلاس سركار خانم حسين زاده نوگلان با كره زمين و شكل كروي آن (مفاهيم علوم ) آشنا شدند ،همچنين […]

كارگاه خلاقيت(ساخت كاردستي) كلاس خانم روانگرد

آموزشی

كارگاه خلاقيت(ساخت كاردستي) كلاس خانم روانگرد

در مورخه 5 آذر ماه 1402 كلاس سركار خانم روانگرد  ساخت كاردستي قيفي توسط نوگلان عزيز با هدف آشنايي با سه رنگ اصلي انجام شد.اينكار […]

زنگ زبان آموزي تدريس صداي د كلاس خانم حسين زاده

آموزشی

زنگ زبان آموزي تدريس صداي د كلاس خانم حسين زاده

برگزاري جشن الفبا امروز در تاريخ 5 آذر ماه 1402 كلاس سركار خانم حسين زاده صداي “د” وارد شهرك الفبا شد و نو گلان با […]

زنگ آداب ادب (مبحث راستگويي)

آموزشی

زنگ آداب ادب (مبحث راستگويي)

مورخه 4 آذر ماه 1402در كلاس سركار خانم بادان فيروز با اجراي نمايش خلاق چوپان دروغگو ، نوگلان با مبحث راستگويي و عواقب درو غگويي […]

برگزاري جشن پاييز در كلاس خانم غنمي

آموزشی

برگزاري جشن پاييز در كلاس خانم غنمي

در مورخه 1 آذر ماه 1402 كلاس سركار خانم غنمي با اجراي شعر پاييز و گرفتن عكسهاي پاييزي نوگلان با فصل پاييز آشنا شدند. و […]

زنگ علوم شناخت موجودات زنده و غير زنده

آموزشی

زنگ علوم شناخت موجودات زنده و غير زنده

 مورخه 28 آبان ماه 1402در كلاس سركار خانم حسين زاده زنگ علوم نوگلان با موجودات زنده و غير زنده آشنا شده،همچنين با آوردن پرنده و […]