نمایش خیبر – کلاس خانم باقری فر

نوآموزان کلاس خانم باقری فر با تماشای نمایش “خیبر” با زندگی امام اول شیعیان حضرت علی (علیه السلام) آشنا شدند .

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20